FORUM     OGŁOSZENIA    
 
STRONA GŁÓWNA / REGULAMIN PORTALU
REGULAMIN FORUMGASTRONOMICZNE.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi, dzięki której użytkownicy strony zamieszczonej w domenie forumgastronomiczne.pl mają możliwość:
  1. bezpłatnej wymiany swoich opinii oraz komentarzy na tematy związane z treściami prezentowanymi przez stronę forumgastronomiczne.pl poprzez ich publikowanie w domenie forumgastronomiczne.pl.
  2. bezpłatnej publikacji ogłoszeń związanych z tematyką strony dostępnej w domenie forumgastronomiczne.pl.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona jest bezpłatnie na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Nie dotyczy to usług oferowanych na stronie www.forumgastronomiczne.pl/firmy/oferta.
 3. Usługodawcą usługi, o której mowa w ust. 1 jest: Michał Puć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UniCase Michał Puć z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy ul. Sw. Rity 160 A, numer identyfikacji podatkowej 8992722900, w dalszej części umowy nazywana będzie ADMINISTRATOR.
 4. Dostęp do usługi forumgastronomiczne.pl posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet. Jednakże możliwość publikowania treści w domenie forumgastronomiczne.pl uzależniona jest od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu pod adresem internetowym www.forumgastronomiczne.pl/panel/register. W wyniku pomyślnej rejestracji dla użytkownika tworzone jest konto.
UŻYTKOWNICY
 1. Rejestracja konta użytkownika na stronie forumgastronomiczne.pl jest bezpłatna.
 2. Celem rejestracji konta Użytkownik obowiązany jest wskazać swój aktywny adres e-mail, nazwę i hasło, dzięki któremu Użytkownik będzie logował się do konta. Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu opcji DODAJ UŻYTKOWNIKA, Użytkownik otrzyma maila na wskazany podczas rejestracji adres e-mail z linkiem do aktywacji konta. Po kliknięciu na link w otrzymanej wiadomości konto zostanie aktywowane. Brak aktywacji konta w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rejestracji konta skutkuje trwałym usunięciem konta.
 4. Użytkownik ponosi pełną oraz wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie opinii, komentarzy, ogłoszeń oraz prezentacji firm na stronie w domenie forumgastronomiczne.pl. W szczególności odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich. System zapisuje automatycznie informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych).
 5. Użytkownicy forumgastronomiczne.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji od ADMINISTRATORA.
 6. Użytkownicy naruszający postanowienia niniejszego regulaminu będą blokowani na okres 7-14 dni lub usuwani z systemu wraz z ich wypowiedziami i ogłoszeniami.
POWIADOMIENIA SYSTEMOWE
 1. System informatyczny obsługujący stronę w domenie forumgastronomiczne.pl generuje dzienne raporty aktywności zawierające: tematy, komentarze oraz ogłoszenia z danego dnia.
 2. Raport generowany jest codziennie na zakończenie dnia i wysyłany w godzinach 00:00 - 05:00 dnia kolejnego na adresy e-mail zarejstrowanych w systemie Użytkowników.
 3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia powiadomień systemowych po zalogowaniu na stronie forumgastronomiczne.pl w dziale EDYCJA KONTA zakładka POWIADOMIENIA E-MAIL.
 4. Powiadomienia są domyślnie aktywne.
DZIAŁ FORUM
 1. Użytkownik, wprowadzając nowy wątek na forum, ma obowiązek bezwzględnie dostosować się do zamieszczonych poniżej zasad:
  1. Sprawdzamy czy nowy temat nie został poruszony w innym wątku.
  2. Tytuł powinien być krótki i odpowiadać treści całego wątku, nie piszemy tytułu tylko dużymi literami.
  3. Umieszczamy nowy wątek w odpowiednim dziale oraz nie rozpoczynamy nowego wątku w kilku działach jednocześnie.
  4. Nie wprowadzamy treści wyłącznie wielkimi literami.
  5. Prowadzimy dyskusję wyłącznie na temat określony w tytule wątku.
  6. Nie dodajemy tematów zawierających w treści ogłoszenia lub prezentacje firm.
 2. Użytkownik, wypowiadając się na forum, ma obowiązek bezwzględnie dostosować się do zamieszczonych poniżej zasad:
  1. Nie wprowadzamy treści wyłącznie wielkimi literami.
  2. Prowadzimy dyskusję wyłącznie na temat określony w tytule wątku.
  3. Użytkownicy nie mogą publikować treści zawierających jakąkolwiek reklamę czy promocję produktów nie będących bezpośrednio związanych z tematyką strony dostępnej w domenie forumgastronomiczne.pl, treścią tematu lub wątku. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do usunięcia tego typu treści.
  4. Zabronione jest umieszczanie odnośników do innych stron (portale, fora, katalogi firm) o tematyce zbliżonej z tematyką strony dostępnej w domenie forumgastronomiczne.pl , strony te stanowią konkurencję dla forumgastronomiczne.pl i odnośniki do nich będą usuwane.
 3. Tematy lub wypowiedzi uznane za SPAM są usuwane. Czym jest SPAM na forum:
  1. Wypowiedzi w ramach wątków zawierające tylko prezentacje firmy (np. dane kontaktowe)
  2. Powielanie wypowiedzi w wielu wątkach jednocześnie (np. reklama firmy)
  3. Wszelkie formy marketingu szeptanego (np. celowo rozpoczęta dyskusja wskazująca na produkt, usługę lub firmę, której finałem jest reklama lub zwrócenie uwagi)
 4. W ramach forum funkcjonuje tzw ranking Użytkowników, który odznacza Użytkowników na podstawie ich aktywności na forum (system zlicza wypowiedzi Użytkownika, dotyczy aktywnych tematów) przydzielając odpowiednią ilość gwiazdek:
  • 1 gwiazdka = 24 < ilość wypowiedzi Użytkownika < 50
  • 2 gwiazdki = 49 < ilość wypowiedzi Użytkownika < 100
  • 3 gwiazdki = 99 < ilość wypowiedzi Użytkownika < 200
  • 4 gwiazdki = 199 < ilość wypowiedzi Użytkownika < 250
  • 5 gwiazdek = 249 < ilość wypowiedzi Użytkownika
 5. Zabronione jest tzw. nabijanie postów mających na celu jedynie zwiększenie "rangi" na forum. Użytkownicy notorycznie nabijający posty będą blokowani lub usuwani.
 6. ADMINISTRATOR nie sprawdza treści publikowanych przez Użytkowników opinii oraz komentarzy, publikacja następuje w sposób automatyczny bez udziału ADMINISTRATORA.
 7. W przypadku zgłoszenia naruszenia zasad ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany, przesunięcia lub wykreślenia części lub całości wpisu w celu dostosowania jego treści do ww. zasad.
 8. W ramach forum użytkownicy mają możliwość korzystania ze stopki (treść podana przez Użytkownika automatycznie wstawiana pod każdą wypowiedzią na forum), długość treści zawartej w stopce nie może przekroczyć 300 znaków (w tym spacje).
DZIAŁ OGŁOSZENIA
 1. Użytkownik, wprowadzając nowe ogłoszenie w dziale OGŁOSZENIA, ma obowiązek bezwzględnie dostosować się do zamieszczonych poniżej zasad:
  1. Ogłoszenie dotyczące tego samego przedmiotu lub usługi może być dodane tylko raz. Ogłoszenie można dodać tylko do jednej grupy (sprzedam, kupię, zamienię, wynajmę, do wynajęcia, zatrudnię, poszukuję pracy, pozostałe).
  2. Ogłoszenie jest aktywne do czasu ręcznego zablokowania przez Użytkownika, po okresie 30 dni kalendarzowych od daty dodania można je przesunąć na początek aktualnej listy ogłoszeń wybierając opcję WZNÓW.
  3. Tytuł ogłoszenia powinien być krótki, nie pisany wyłącznie wielkimi literami.
  4. Treść ogłoszenia powinna zawierać szczegółówy opis produktu lub usługi, którego ogłoszenie dotyczy, treść nie może być wprowadzona wyłącznie wielkimi literami.
  5. Wszystkie pola oznaczone jako wymagane należy bezwględnie wypełnić.
  6. Ogłoszenie można uzupełnić o 1 zdjęcie główne oraz 10 zdjęć dodatkowych, parametry techniczne zdjęcia: format pliku .jpg, maksymalna wielkość pliku: 300 kB
  7. Nie dodajemy ogłoszeń zawierających w treści prezentacje firm.
 2. ADMINISTRATOR nie sprawdza treści oraz zdjęć publikowanych przez Użytkowników ogłoszeń, publikacja następuje w sposób automatyczny bez udziału ADMINISTRATORA.
 3. W przypadku zgłoszenia naruszenia zasad ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany, przesunięcia lub wykreślenia części lub całości ogłoszenia w celu dostosowania jego treści do ww. zasad.
POZOSTAŁE
 1. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowanych przez Użytkowników opinii, komentarzy, ogłoszeń albowiem jego rola ogranicza się wyłącznie do udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych.
 2. Zakazane jest publikowanie przez Użytkowników forumgastronomiczne.pl treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności wzywających do nienawiści lub dyskryminacji rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. jak również treści nawołujących do popełnienia przestępstwa.
 3. Ponadto zakazane jest publikowanie przez Użytkowników forumgastronomiczne.pl treści zawierającej słowa uznawane powszechnie za obelżywe (wulgaryzmy) oraz powszechnie uznanych za naganne moralnie.
 4. Użytkownicy forumgastronomiczne.pl oraz osoby trzecie w przypadku dostrzeżenia naruszenia regulaminu przez innych Użytkowników forumgastronomiczne.pl obowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ADMINISTRATORA forum poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem internetowym: www.forumgastronomiczne.pl/kontakt .
 5. W przypadku zawiadomienia przez osoby trzecie o fakcie naruszenia regulaminu forumgastronomiczne.pl ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 9, 10 i 11 niniejszego regulaminu, na co użytkownicy akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę. Ponadto ADMINISTRATOR uprawniony jest do zablokowania dostępu do usługi forumgastronomiczne.pl Użytkownikom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. ADMINISTRATOR zobowiązany jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do treści o bezprawnym charakterze w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści lub związanej z nimi działalności.
 7. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usługi forumgastronomiczne.pl z przyczyn od ADMINISTRATORA niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie ADMINISTRATOR.
 8. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi forumgastronomiczne.pl bez podania przyczyny.
 9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.forumgastronomiczne.pl/regulamin , ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie pod adresem internetowym www.forumgastronomiczne.pl/regulamin . Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na ww. stronie.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Data ostatniej aktualizacji: 05-05-2016 r.

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     REGULAMIN     REKLAMA     KONTAKT    
Copyrights © ForumGastronomiczne.pl 2008-2016.